( دستگاه لیزر دستگاه لیزر خرید نخل سیکاس (

برای کسب داده ها اکثر در هنگام ( خرید نخل سیکاس ( داده ها ذیل اثرگذار خواهد بود .

ویژگی ها :

واژه و کلمه سیکاس یک اسم تیپی است و به گیاهانی از خانواده Cycadها اطلاق می گردد . سیکاس متبوع ما و سیکاسی که اکثر در ایران کشت شده با اسم Cycas revoluta علمی و از قوم دور پالم‌ها به شمار میرود .

سیکاس داخل سوئیت

گیاهی زیاد متقارن است با برگهای درخشان و سبز تیره که روی تنه ضخیم معمولا پرزدار قرار گرفته‌اند . به طور معمول قطر تنه نزدیک به ۲۰ سانتی متر میشود ولی بیش از این هم میگردد . قطر تنه در گیاهان جوان نادر است , ولی با بالا رفتن سن قطر تنه نیز بالاتر می‌رود و صورت نخل به خویش میگرد . در گیاهان کهنسال ارتفاع به ۶ - ۷ متر ( بیش از ۲۰ فوت پرورش ) می رسد , ولی در کل گیاهی است مضاعف کند رویش و نیاز به حدود ۵۰ - ۱۰۰ سال چهت نیل بدین ارتفاع داراست . ( در کشور ایران بیشتراز ۸۰ تا ۱۰۰ سال از ورود این گیاه نمیگذرد و مسن‌ترین سیکاسهای ایران اغلب , قدی فراتر از ۲متر ندارند ) .
تنه گاهی میتواند یکسری توشه منشعب شده در نتیجه ایجاد یکسری سر برگ بکند .

سیکاس فضای سبز

برگ ها سبز نسبتا درخشان و نزدیک به ۵۰ - ۱۵۰ سانتی متر طول دارند . اغلب کشت و فعالیت سیکاس در مزارع آن برای ایجاد برگ سیکاس است که بریده شده و سبز آن در تزئینات گونه دستگاه لیزر و اتومبیل عروس و برگهای خشک شده در ایجاد اثر ها هنری دستگاه لیزر کم آب مصرف می گردد .

در طول زمانی که گیاهان از سن باروری هستند . برگها به صورت http://iranrotec.ir/%d8%ad%da%a9%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/ ( شکل دستگاه لیزر های دستگاه لیزر رز , با محل پیوستن یکسان و در مسیر یک دایره به قطر تقریبی ۱ متر ) قرار می گیرند . معمولا هر ساله یکبار یا دوبار از محل انتهای ساقه ( که در واقع شکلی مشابه مخروط دارااست ) برگهای جوان و نو ظواهر میشوند . این برگها با همدیگر به مرور بالا می‌آیند و بنابراین ارتفاع گیاه چند‌سانتی‌متر بیشتر می‌شود . معمولا برگهای سری قبلی به مرور رنگ زرد می گردد و از دربین میرود یا باغبان خویش آنها را می‌چیند . به این دلیل که در سالی که از قدمت این برگها میگذرد زیبایی خود را نسبت به برگهای برنا از دست داده‌اند .

سیکاس تنومند و قشنگ

سیکاس از خانواده‌ Cycadaceae است , تک لپه‌ای و دو پایه است ( گیاه سیکاس نر از گیاه سیکاس ماده جدا است و برای گرده افشانی نیاز به هر دو وجود دارد . سیکاس نر دستگاه لیزر ی به صورت کله قند بلند تولید میکند و سیکاس ماده دستگاه لیزر ی کروی شکل بوجود می‌آورد که به وسیله حشره‌ها , باد یا انسان قابل گرده افشانی است )

سیکاس به جهت پرورش کم‌ , گیاهی نسبتا پر بها و از حیث زیبایی و شکیل بودن گیاهی لاکچری و تشریفاتی به حساب می رود و اکثر اوقات زینت بخش سالنهای گران قدر اداره ها مکانهای تجاری و خانگی است .

رویکرد نشر :
سیکاس به وسیله بذر یا جدا کردن پاجوش‌هایی که خود گیاه می سازد نشر می گردد .

کاشت بیرونی :
سیکاس در باغبانی گرمسیر از محبوب‌ترین نخلهاست و در شمال کشور ایران ( گیلان و مازندران ) و مرکز و جنوب ایران ( در مناطقی که وضعیت محیطی فراهم شود ) قابل کشت در باغچه و فضای سبز است .

سیکاس در فضای آزاد

کاشت آپارتمانی :
از آن جا که سیکاسها روشنایی متعددی ضروری دارند در آپارتمان و منزل یا این که پاسیو میباست در محل واضح با حداکثر فروغ و روشنایی ممکن قرار داشته باشند . حدالامکان در تابستانها در صورتیکه حالت اجازه دهد بهتر است گیاه را به بیرون از خانه منتقل کرد و مدتی را معرض شرایط طبیعی قرار اعطا کرد .
آب پاشی دستگاه لیزر دان قبلی از خشک شدن خاک و خاک قابل انعطاف و توانمند برای گیاه ضروری است .


آفات و بیماریها :
شپشکهای سپردار به برگها و شپشکهای دیگر معمولا به پیاز برنا و ساقه آن حمله می‌کنند . زنگها و دیگر بیماریها قارچی نیز برگها را آرم می روند .

عکس های از سیکاس :


سیکاس 1
سیکاس 1
سیکاس 2
سیکاس 2
دستگاه لیزر دهی سیکاس نر
دستگاه لیزر دهی سیکاس نر
بذردهی سیکاس ماده
بذردهی سیکاس ماده
بذردهی سیکاس ماده 2
بذردهی سیکاس ماده 2
سیکاس 3
سیکاس 3
سیکاس 4
سیکاس 4
سیکاس 5
سیکاس 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *