فروش درختچه توری دستگاه لیزر

ام پارسی : توری

نام ان دستگاه لیزر یسی : Crape Myrtle

نام علمی : Lagerstroemia indica

خانواده : Lythraceae

درختچه توری

توری یکی درختچه های منحصربه‌فرد در منظر چشم انداز با چشم انداز چهار فصل است . در بهار برگ های کوچک بیضی صورت گیاه بر روی شاخه ای خوش دستگاه لیزر خود نمایی می کند ودر تابستان دستگاه لیزر های قرمز رنگ , سپید , ارغوانی , در انتهای شاخه ها با توجه به رقم کاشته شده پدیدار میشوند . فصل پاییز فصل نمایش رنگ های زیبا خزان برگ ها است . در این عصر برگ ها به رنگ قرمز آتشین زرد رنگ و نارنجی رنگ در می ایند . در فصل زمستان ساقه های استخوانی خاکستری زیبا خودنمایی می کنند . پوست ساقه ها نظیر چنار به طور تکه هایی جدا شده و پوست زیرین با رنگ صورتی نمایان میگردد .

غنچه دستگاه لیزر توری

درصورتی که که‌این گیاه به صورت تک تنه هرس شود تاج گیاه موقعیت دستگاه لیزر دانی &# دستگاه لیزر آفتاب گردان زینتی S1 ) پیدا می کند و در‌صورتی‌که که به طور یک‌سری تنه ای رشد یابد تاج پهنی پیدا می کند . هوا گرم تابستان را دوست دارااست زیرا سبب ساز ساخت دستگاه لیزر های عمده خواهد شد ولی کولاک های طولانی را نمی تواند تحمل کند . در فصل زمستان دمای تا - 18 مرتبه سانتیگراد را تحمل می نماید .
دستگاه لیزر
درخ دستگاه لیزر تچه توری
دستگاه لیزر
به خاک حساسیت چندانی ندارد ولی در خاک های قلیایی و شور احتمال دارد علایم کلروز ظاهر شود . سفیدک سطحی در اب و هوای مرطوب احتمالا الودگی ساخت نماید . برای تولید دستگاه لیزر های زیاد و خوب خوب تر است عمل شاخه زنی و هرس بعضا شاخه ها در زمستان انجامشود . به عنوان یک گیاه تاکیدی خوب می توان از آن استفاده کرد و بهتر است در نقاط تاکید کاشته شود .


ازیاد و تکثیر :

از روش قلمه های علفی و خشبی تکثیر میگردد . بری ارتقا توفیق می اقتدار از غلظت 1000 - 1250 ppm IBA به نحوه تیمار سریع بهره کرد .

بذر درختچه توری

بذرهای کاشته شده در پاییز در فصل بهار جوانه خواهند زد در غیر این چهره اضطراری است بذر ها به مقطع 1 - 2 ماه در شرایط تیمار سرمایی قرار گیرند .

عکس هایی دیگر از درختچه توری :
درختچه توری 1
درختچه توری 1
درختچه توری 2
درختچه توری 2
درختچه توری 3
درختچه توری 3
بذر توری 4
بذر توری 4
برگ توری 5
برگ توری 5
درختچه توری 6
درختچه توری 6
درختچه توری 7
درختچه توری 7
درختچه توری 8
درختچه توری 8
درختچه توری 9
درختچه توری 9
درختچه توری 10
درختچه توری 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *