دستگاه لیزر ریاس لبریز طاووسی با اسم علمی

نامهای همگانی : یاس طاووسی , طاوسی , سیتیسوس Cytisus

نام ان دستگاه لیزر یسی : ( لاتین ) بذر دستگاه لیزر نخود دستگاه لیزر , Scotch broom , Spanish broom , planta genista

نام علمی : Cytisus scoparius

خانواده : FABIACEESبقولات

پرطاووسی

رنگ دستگاه لیزر : دستگاه لیزر هاي گياه در مثال هاي متفاوت آن بخصوص به رنگهاي زردرنگ برجسته , نارنجي تيره , نارنجي – قرمز‌رنگ و سفيد رنگ میباشند كه اما در كشور ما اكثرا مثال اي كه رنگ دستگاه لیزر ها زردرنگ است زیر كاشت و پرورش قرار مي گيرد .

شکل دستگاه لیزر : به طول 2 - 1 سانتیمتر

میوه : بذرهاي گياه در غلافهايي به ارتفاع ۳ - ۲ سانتيمتر وتيره رنگ هستند . زماني كه ميوه ها مي رسند و پوسته آنها خشك مي شود به ناگاه گشوده شده و بذر را به فاصله اي تقريبا برابر با ۶ متر پرتاب مي كند .

میزان حداکثر : ارتفاع 1 تا 1 . 5 متر و 10 تا 20 سال طول می کشد تا به حداکثر طول خود رسد .

فصل دستگاه لیزر دهی : دستگاه لیزر ها در اواخر فصل بهار شكوفا مي شوند .

برگ : ياس طاووسي شاخه هاي بيشماري را توليد مي‌كند . ضخامت شاخه ها معمولا ۵ سانتيمتر است كه اما گاهي تا ۱۰ سانتيمتر نيز مي‌رسد و در عين حاليكه از استحكام خوبي برخوردار می باشند انعطاف قابل ملاحظه‌اي نيز دارا هستند .

خاستگاه و موطن گیاه : مستقر غرب و جنوب اروپا

خرید پرطاووسی

توضیحات درباره‌ی گیاه و حالت حفظ آن :

یاس طاووسي معمولا با فرارسيدن فصل سرد برگهاي خود را از دست مي دهد البته از آنجايي كه ساقه هاي سبز رنگي داراست , در طي زمستان نيز سرسبزي را به محيط اطراف خود مي بخشد .

خاک مناسب :

خاكهاي شني را ترجيح مي دهد زيرا عبور آب و عدم ماندگاري رطوبت براي مدت زمان طولاني اعم از نيازهاي اين گياه است بنابراين مخلوطي از خاك معمولي و شن و يا خاك برگ و شن براي رویش اين گياه مطلوب است . بكارگيري موادي كه منجر به ماندگاري رطوبت مي شود , صلاح نيست . براي اين گياه مي توان از كودهاي كامل و قبلی از اينكه پرورش جديد در بهار آغاز شود به کارگیری كرد .

روشهای ازدیاد و نشر :


نشر با بذر : هر گياه بالغ تا حدود 5۰۰۰ بذر مي تواند توليد كند و بذرها توانايي زنده ماندن در خاك از ۵ سال تا ۶۰ سال را دارند . به همين دليل در برخي بخش ها مزروعي , رويش اين گياه مزاحمت هايي ايجاد مي كند .

غلافهاي رسيده حاوی بذر تقريبا سياه رنگ می‌باشند . و باطن هر غلاف ۹ - ۵ عدد بذر وجود دارد . خوب تر است كه بذرها را در پاييز به محض جدا كردن از گياه كاشت .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *